Pozdní gravettien

Antropark vznikl jako součást webových stránek Akademie věd ČR v Brně v roce 2005.

© Aktualizace Antropark 2013, Autor a ilustrace © Libor Balák

Kontakt - Libor Balák:    antropark@seznam.cz

 

The lord of the world (the first pictorial reconstructional project of Antropark, 1998)

Zpět na domovskou stránku Antroparku

 

Popis: C:\Users\Tomáš\Downloads\anglie.gif

 

Éra velkých evropských loveckých civilizací severského typu

 pozdní  GRAVETTIEN

Nejmladší fáze mladého paleolitu, 22 000–12 000 let

Mapa zachycuje obrysy Evropy po ústupu ledovce výše na sever po glaciálním maximu. Přerušovaná linie ohraničuje území pozdního gravettienu, kroužek označuje lokalitu Mezin a šipky směřující dále do centra Sibiře, přímo do středu Asie, symbolizují lokality Maltu a Bureť.

 

Maltsko-bureťská kultura

Tato arktická středosibiřská kultura ze samého centra Asie byla kupodivu také stále provázena mnohými prvky gravettienu. Maltsko-Bureťská kultura je mezi gravettology velmi ceněná kultura, kterou jednoznačně proslavilo veliké množství velmi specifických ženských figurek - venuší. Tyto venuše jsou však odlišné od svých evropských kolegyň. Některé jsou totiž tyčinkovitě dlouhé a tenké, protože byly vyřezány z parohů sobů. Všechny zdejší venuše nesou nějaké popisné informace o svých účesech, které jsou nápaditě různé a často originální. Některé venuše však vůbec nepředstavují nahé tělo, ale naopak příčné zdobení a naznačení ,,klínu" jak vpředu, tak zezadu poukazuje na střih a zdobnost oděvu.

Arktický maltsko-bureťský oděv   (rekonstrukční transformace sošky)

Arktický oděv předvádí maltsko-bureťské materiály jako nápaditý a zdobný prezentační oděv, zdobený horizontálním výtvarným zpracováním. V duchu originálnosti a nápaditosti je každá soška oděvu trochu jiná.

 

Nápadný složitý účes   (rekonstrukční transformace ze zlomku sošky)

Maltsko-bureťský materiál je bohatý na ukázky nejrůznějších účesů, od rovných sestřižených vlasů přes copy a drdoly po složitě propletené francouzské copy, které někdy dokonce vytvářely typické roztomilé drdůlky nad čelem.

 

Zdobení - přívěsky

      

Většina zdobení v kulturní tradici gravettienu patřila hlavě a jejím pokrývkám. Přesto známe i několik málo výjimek. Jednou z nich je unikátní ozdoba na zvláštním náhrdelníku chlapce pohřbeného na sibiřské Maltě.

 

Mnohé malťsko-bureťské artefakty jsou uzpůsobeny k zavěšení. Není však důvod, proč by musely být zavěšeny zrovna na krku. Lépe mohly zdobit a zároveň pomáhat šamanovi či komukoli jinému odhánět zlé duchy a chránit svého majitele.

 

Konstrukční, řemeslná a umělecká úroveň v pozdním gravettienu

           

 

       

Drobné ukázky perfektního řemeslného zpracování tvrdého materiálu (slonovina, parohovina) z maltsko-bureťské oblasti (zdobná destička, jehlice,  vrtané obruče a figurky vodního ptactva) nám podávají nejlepší nápovědu, jak si představit takové předměty, které se zachovat nemohly (jako loďky, vesla, sáně, lyže, sněhule, tašky, koše atd.).

Nároky na gravettienské výrobky diktovaly samy arktické podmínky, vše muselo být lehké, promyšlené, solidně zpracované a hlavně nesmírně spolehlivé. Nikdo si přece nepřál ztratit na několikadenní výpravě rukavici, ruka by mu omrzla a ztratil by pak jistě několik prstů. Kdyby byly nespolehlivé boty nebo sáně, znamenalo by to jistou smrt. Vedle spotřebních výrobků, které byly určeny k okamžitému, dočasnému použití, proto archeologové nalézají tolik dokladů precizní práce gravettienských konstruktérů, řemeslníků a umělců často v jediné osobě.

 

Východní Evropa v nejmladší fázi mladého paleolitu

,,Miss meandr" obraz dívky s náramkem    (rek. napodobenina)

Jednou z nejznámějších lokalit z poslední fáze mladého paleolitu je Mezin na Ukrajině. Naleziště se proslavilo především užitím meandrových vzorů, které jsou všelijak nastavovány, upravovány, natáčeny a spojovány, takže vytvářejí ucelenou výtvarnou škálu možností zacházení s tímto výtvarným prvkem. A nejen to, dívka na obrázku má na rukou unikátní slonovinové náramky, které jsou opět zdobeny a jeden z nich, jak jinak než meandry. Oba náramky jsou na koncích provrtány, protože byly svazovány řemínky. (Obraz byl nazván ,,Miss Meandr")

 

Výtvarný kulturní vzorec pro mezinskou kulturu byl na této rekonstrukční napodobenině přenesen do zdobných textilních pásů. Textil je na rozdíl od jiných nášivek váhově lehký a nezatěžuje zbytečně svého nositele. Ačkoliv první nesmělé archeologické doklady o textilu v gravettienu se objevily až na přelomu 20. a 21. století, americký antropolog George Murdock produkci textilu zjistil u všech kultur moderního člověka již před mnoha desetiletími. A takové chování považuje Edward O. Wilson za sociobiologickou nutnost.

 

Mezinská venuše    (rekonstrukční transformace)

Meandr se nevyhnul ani povrchovému zpracování mezinských sošek - venuší, jak ukazuje rekonstrukční transformace. Tato ženská postava je pojata jako něco mezi tradicí gravettienu a magdalénienu. Z boku dokonce vidíme, že soška zároveň stojí podle gravettienské tradice, ale také zároveň vystrkuje zadeček jako v magdalénienu.

Pro další fungování expozice Antroparku  hledáme sponzora. Více informací na

      http://www.anthropark.wz.cz/sponzoring.htm


 

Následující éra

Předchozí éra

 

 

Solutréen

 

 

Středoevropský gravettien - pavlovien

Další související články

 

 

Persona gravettienu - článek - www.paleoetnologie.wz.cz/persona.htm

 

 

 

Persona gravettienu - základní odborná práce zpracovávající oblast vizáže a schopností lidí dávných kultur z období mladého paleolitu - www.tvarpraveku.wz.cz

 

 

 

 

 

Největší expozice venuší - Venuše - cesta časem

 

 

 

 

 

Úvod do rekonstrukční paleoetnologie - učebnice rekonstrukční paleoetnologie pro vysoké školy, základní metodika jak zpracovávat materiály kolem schopností a možností chování dávných etnik - www.rekonstrukcepraveku.wz.cz

 

 

 

 

wpe23.jpg (9093 bytes)

 

Maturitní otázky

Dějiny umění - umění paleolitu - www.anthropark.wz.cz/maturita.htm

Dějepis - paleolit - www.paleoetnologie.wz.cz/mat_ot.htm

 

 

 

 

Popis: C:\Users\Tomáš\Downloads\uvod6.jpg

 

 

Zvířata severu

 

 

 

 

 

Román z doby éry legendárních "Lovců mamutů" - KATÁRIOVÉ - IMPÉRIUM  PRAVĚKU

 

 

 

 

 

 

NOVINKA!! - ČTENÍ  NA  POKRAČOVÁNÍ - www.liborbalak.wz.cz/povidky.htm

 

 

 

 

 

Dětský Antropark - Antroparkbaby

 

 

 


 

 

 

The lord of the world (the first pictorial reconstructional project of Antropark, 1998)

Zpět na domovskou stránku Antroparku

 

 

Kontakt - Libor Balák:  antropark@seznam.cz

© Aktualizace Antropark 2013, Autor a ilustrace © Libor Balák