Pro sponzory - Antropark

© Antropark 2012, Autor a ilustrace © Libor Balák

 

Kontakt - Libor Balák:  antropark@seznam.cz

Antropark vznikl jako součást webových stránek Akademie věd ČR v Brně v roce 2005.

 

Vážení, 

obracíme se na Vás, abyste podpořili projekt světově unikátní internetové expozice obrazové minulosti lidstva.

Hledá-li někdo na britské Wikipedii něco o paleolitických kulturách, najde pravidelně v externích odkazech odkaz na unikátní internetovou expozici Libora Baláka zaměřenou na obrazové rekonstrukce minulosti člověka

(např.   http://en.wikipedia.org/wiki/Sungir

http://en.wikipedia.org/wiki/Gravettian

http://en.wikipedia.org/wiki/Magdalenian

http://en.wikipedia.org/wiki/Aurignacian).

A jestliže jsou subvencované takové instituce jako Národní Muzeum či Antropos Moravského zemského muzea, stejně tak i Antropark potřebuje finance na provoz  expozice, vznik nových obrazů, revize a přepracování starých, přípravy programů pro školní výuku, informace pro studenty a veřejnost, obrazové materiály pro muzea a publikace. Antropark je zaměřen na nejdůležitější a nejzákladnější objevy a nálezy, které jsou bohužel velmi často neuvěřitelně přehlíženy nebo nedostatečně prezentovány. Antropark tak dává lidem ty informace, které věda stejně jinak není schopna sama lidem profesionálně sdělit a řada objevů zde tak má svou úspěšnou premiéru a obrazy se dál používají všude na světě ať již  přímo v expozicích nebo v publikacích, pro výuku či ve vědeckých filmových snímcích (za všechny jmenujme Muzeum v Neandertalu, Muzeum v Altamiře, Britské národní muzeum aj.).

Obrazy vytvořené přímo pro jednotlivá muzea si můžete prohlédnout na stránkách:

www.liborbalak.wz.cz/obrazy_pro_muzea

Jak podpořit Antropark? Stačí se stát mecenášem autora, paleoetnologa, malíře, výtvarníka Libora Baláka.

 Libor Balák - malíř, který se věnuje uměleckému ztvárňování života v pravěku. Jako někteří úspěšní umělci i on hledá svého mecenáše proto, aby jeho tvorba byla svobodnější a ještě pozoruhodnější.

Při práci pro muzea našel Libor Balák řadu zajímavých a fascinujících témat a seznámil se s obory, které naše poznání posouvají velmi dopředu. Právě takovým tématům by se chtěl Mistr věnovat, aby jeho práce byla nadále na světové špičce, ba ještě dál a jeho schopnosti  byly adekvátně využity.

Internetový projekt Antropark můžete navštívit na   anthropark.wz.cz/agalery.htm

Děkujeme

 

Kontakt:   Email:   atropark@seznam.cz

antropark@gmail.com

Tel.:   721 029 660

 

 

Dopis sponzorům ke stažení

 

 

 

Zpět na stránku o sponzoringu

The lord of the world (the first pictorial reconstructional project of Antropark, 1998)

 

Zpět na domovskou stránku Antroparku

  

 

Kontakt - Libor Balák:  antropark@seznam.cz

© Aktualizace Antropark 2012, Autor a ilustrace © Libor Balák