Antropark vznikl jako součást webových stránek Akademie věd ČR v Brně v roce 2005.

© Aktualizace Antropark 2015, Autor a ilustrace © Libor Balák

Kontakt - Libor Balák:    antropark@seznam.cz

The lord of the world (the first pictorial reconstructional project of Antropark, 1998)

 

Zpět na domovskou stránku Antroparku

 

 

Zprávy o činnosti Antroparku

 

Rok 2013

 

Leden

Únor, březen

Duben, květen

 

 

 

Rok 2012

 

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec, srpen, září

Říjen

Listopad

Souhrnná zpráva za celý rok

 

 

 

Rok 2011

 

Souhrnná zpráva za celý rok

 

 

 

Rok 2015

 

Souhrnná zpráva za celý rok

 

 

 

Pro další fungování expozice Antroparku  hledáme sponzora. Více informací na

      http://www.anthropark.wz.cz/sponzoring.htm

 

The lord of the world (the first pictorial reconstructional project of Antropark, 1998)

 

Zpět na domovskou stránku Antroparku

 

Kontakt - Libor Balák:  antropark@seznam.cz

© Aktualizace Antropark 2015, Autor a ilustrace © Libor Balák