Antropark vznikl jako součást webových stránek Akademie věd ČR v Brně v roce 2005.

© Aktualizace Antropark 2013, Autor a ilustrace © Libor Balák

Kontakt - Libor Balák:    antropark@seznam.cz

 

The lord of the world (the first pictorial reconstructional project of Antropark, 1998)

Zpět na domovskou stránku Antroparku

Zpět na výběr zpráv

 

 

 

Zpráva za březen 2012

Ve zkratce

Úpravy Antroparku se dostávají do varu. Konečně jsem se dostal k práci na nových obrazech do expozice a rád bych je během 2 měsíců instaloval do Antroparku pro veřejnost. Zbývají jen drobné úpravy. Zároveň probíhá i revize několika obrazů s tématikou starého paleolitu. Paradoxně to vypadá, že mohou zastarat, aniž by  vůbec kdy byly použity v expozici.

Ale je možné, že se věci nějak vyřeší díky užití jednoho starého obrazu, který by se ještě přidal do nové expozice a dokreslil by celkový dojem z těchto dávných kultur. Tento obraz působil příliš novátorsky již před řadou roků a dnes se ukazuje, že klima a kultura uzpůsobená chladnému klimatu ve starém paleolitu byla normou. Bude konzultováno.

Díky novým překladatelům pomalu vznikají stránky v němčině a ve francouzštině.

Další změny se týkají obsahových úprav v podobě nových stránek pro české návštěvníky, ale také vzhledových úprav.

Co se zakázek týče, současně probíhají jednání se dvěma muzei v pozitivním duchu, ale časově je to natolik dopředu, že se výsledek může ještě desetkrát změnit, či mezitím přijít jiná, daleko lepší zakázka. Nicméně jedna zakázka by měla navazovat na druhou a to po dobu celého půl roku.

Dále se chystají 2 výstavy s mými obrazy, jedna v Karlových Varech, druhá v Písku a zatím vše probíhá dobře.

Udělil jsem svolení k použití mých obrazů jako předlohy pro komiksové zpracování do humorné trilogie o vývoji lidstva německému autorovi. První díl mu již vyšel, tak jsem zvědavý, s čím přijde v těch dalších.

 

Společenské události

První díl knihy o historii Brna „Dějiny Brna 1“, jejíž křest proběhl v lednu a o níž jsem psal v lednových událostech, se dostal na pulty knihkupectví.

 

Novinky  v Antroparku

Obrazy

Připravují se nové obrazy k období aurignacienu a starého paleolitu. K vidění by měly být v květnu.

 

Texty

 

Četba na pokračování

 

Nové stránky

 

Zakázky

      

Projekty

 

Svolení

Z Německa, konkrétně z Berlína přišla žádost o svolení užití díla jako předlohy. Jejím původcem byl pan Jens Harder, ilustrátor, který připravuje svou autorskou komiksovou knihu - trilogii o vývoji s názvem "Alpha" / "beta" / "Gamma". V této trilogii vypráví příběh od velkého třesku k příchodu prvních lidí ("Alfa"), pokračuje vzestupem lidstva do dnešní doby ("Beta") a trilogii zakončuje pohledem do budoucnosti ("Gamma"). Autor překresluje formou komiksových kreseb díla stovek známých malířů jako jsou např. Bosch, Cranacha, Magritta a Van Gogh, stejně jako sochy starověkých Řeků, Mayů nebo afrických kmenů a vytváří tak komický příběh o osudech lidstva.

Svolení jsem mu samozřejmě rád dal.

 

The lord of the world (the first pictorial reconstructional project of Antropark, 1998)

Zpět na domovskou stránku Antroparku

Zpět na výběr zpráv

 

 

Kontakt - Libor Balák:  antropark@seznam.cz

© Aktualizace Antropark 2013, Autor a ilustrace © Libor Balák