Antropark vznikl jako součást webových stránek Akademie věd ČR v Brně v roce 2005.

© Aktualizace Antropark 2013, Autor a ilustrace © Libor Balák

Kontakt - Libor Balák:    antropark@seznam.cz

 

The lord of the world (the first pictorial reconstructional project of Antropark, 1998)

Zpět na domovskou stránku Antroparku

Zpět na výběr zpráv

 

 

 

 

zpráva  za  duben  a  květen  2013

 

 

 

ve zkratce

Společným jmenovatelem posledních událostí je úroveň Antroparku. Co se týká té odborné, vypadá to, že sázka, nebo chcete-li logický závěr, směřující ke gouldouvsko-wilsonovskému vidění člověka, se vyplatil. Při otevírání nových stránek našeho muzea a provedení nových rekonstrukcí, které se týkají zbraní, nebyla skutečně zpozorována žádná gradualistická evoluční tendence, ale hned od počátku zde byly čtyři typy hrotů, každý s jiným konstrukčním řešením, avšak vždy specificky funkčním ve své vlastní specializaci.

Udělalo se ohromné množství práce výtvarné, odborné, ale zvláště programátorské při vkládání textů a obrázků. Antropark ve svém expozičním jádru postupně přechází zpět na webové stránky Akademie věd, aby byla zabezpečena jeho plná funkčnost, kdyby se opakovala situace z nedávné doby, kdy byl, z důvodu kroků provozovatele současného hostingu, několik týdnů nedostupný.

Během vlny úprav bylo z Antroparku vyjmuto několik originálů, které půjdou znovu k dalším, zcela podstatným přepracováním. Mezi takovými obrazy je znovu i muž z Blučiny od Brna (vysoce postavený germánský bojovník).

Co se týká propagace Antroparku, v polovině května proběhlo na Akademii věd v Brně nahrávání rozhovoru o rekonstrukcích minulosti pro časopis ,,Tajemství české minulosti“.  Rozhovor vyjde někdy v prázdninových měsících, zřejmě v srpnovém čísle.

Anglická verze Antroparku je téměř hotová a můžeme tedy nyní informovat o nové expozici Antroparku i světová muzea.

Jsme již rovněž připraveni nabídnout muzeím možnost expozice „Na klíč“ s prostorovými a digitálními prvky.

Přes toto pracovní vytížení stále vychází čtení na pokrčování-  ,,Dobyvatelé zapovězené země“.

Besedy pro školy a knihovny dále úspěšně pokračují.

Závěrem přidáváme odkazy na nové expozice:  http://www.anthropark.wz.cz/madlen_rozcestnik.htm   a    http://www.anthropark.wz.cz/Amerika.htm

 

společenské události

Společný rozhovor s Liborem Balákem a Dr. Miriam Nývltovou Fišákovou z Akademe věd Brno do časopisu Tajemství české historie již proběhl v prostorách Akademie věd Brno a tak se můžeme těšit na jeho brzké vydání.

 

Novinky v Antroparku

Antropark získal spoustu nových obrazů, textů i samostatných stránek.

Texty

Přepracování, aktualizace a doplnění české verze Antroparku a téměř kompletní dokončení anglické verze Antroparku s patřičnými překlady je hotovo.

 

 Obrazy

Spolu s novými texty přibylo v Antroparku velké množství nových obrazů či aktualizovaných starších prací.

 

Nové stránky

Současně s touto renovací jsme začali s převodem stránek na jiný hosting, jak jsme plánovali. Pavlovien byl již převeden na stránky Akademie věd v Brně, převedení dalších stránek se připravuje.

Na hlavní stránce Antroparku navíc přibyla i zcela nová kolonka „Mimoevropské kultury“, kde v současné době najdeme americké kultury CLOVIS, FOLCOM a TOLDENSE.

Vznikají rovněž nová oddělení – solutréen, zbraňové systémy, tranzitní (přechodné kultury) a pozdní gravettien. Gravettien tak nyní zabírá tři celá oddělení (evropský gravettien, pavlovien a pozdní gravettien), zatímco střední a starý paleolit jsou stále v jednom společném oddělení. Není to vinou nějaké chudobnosti středního nebo starého paleolitu, ale jen věcí ekonomiky. Takovou ukázkou je zpracování jediné lokality konce starého paleolitu a to bilzingslebenského naleziště. Poslední dobou se revizním způsobem věnujeme s kolegy z Akademie věd některým aspektům tohoto období, jako základního předpokladu další práce pro tato období.

Otevření stránky tranzitních kultur je věcí kompromisu. Na jedné straně je zde využit nejjednodušší způsob rekonstrukcí a to zpracování hrotů a na druhé straně je zde použita rekonstrukční představa, vytvořená pro projekt brněnského magistrátu. Ten již zachycuje pohled na sídliště bohunicienu.

Podobně je zpracován závěr středního paleolitu – hroty typu ,,blattspitze“. Bohužel chybí už aplikační obraz alespoň v podobě szeletienského lovce, který je použit v tranzitních kulturách. Nicméně touto dobou se shromažďují další potřebné materiály k takové práci. Ukázka portrétu neandrtálce se do Antroparku nakonec dostala, ale s popiskou, která ji správně zařazuje jako ne zcela vyčerpávající. Určitě by byl vhodný i mladý neandrtálec, který je upraven tak, aby okolí dobře vědělo, jak je schopný a zručný, tj. s lidskou personou, nikoli s atributy primitiva. Ano, i s tím žijeme a je to naší součástí a jen těžko se tohoto předsudku skutečně zbavujeme.

Doplnění Antroparku o nové kultury hned po ukončení jeho celkové aktualizace je podstatné. Antropark se doposud profiloval hlavně jako evropské muzeum. Nyní alespoň tečoval relativně jednoduchá témata jiných kultur. Tentokrát se orientoval na Ameriku a otevřel tři kultury - CLOVIS, FOLCOM a TOLDENSE.

Také malba doznala kompoziční změny. Dosavadní obrazová díla zaměřená na hroty a jejich metamorfózy byla řazena kvůli přehlednosti značně klasicky a muzejně. Poslední práce nejenže přišla s jiným kompozičním nápadem soustředného řazení artefaktů v kruhu, ale za pozadí artefaktům slouží dobová skalní malba. Samozřejmě ne samoúčelně, protože klikatice z pozadí je užita v designu jednoho z projektilů.

Podobně jako stránky Antroparku se renovují i webové stránky malíře a autora Libora Baláka a vznikl i nový portál. Ten je zaměřený více na obrazy a je pojatý jako výtvarná a prezentačně sběratelská galerie. Starý portál byl upraven do katalogizovanější podoby s řazením podle jednotlivých žánrů. Především byla vytvořena galerie ilustrací, tj. knižní obálky, ilustrace, komiksové obálky a komiksy.  

 

 Četba na pokračování

Příběh románu „Dobyvatelé zapovězené země“ se pomalu začíná rozvíjet a zaplétat a zájem o další pokračování z řad čtenářů vzrůstá.

 

projekty, svolení

Spolupráce na digitalizaci Antroparku pokročila a nyní již pro muzea nabízíme vytvoření zcela nových obrazových rekonstrukcí nebo doplnění či aktualizaci jejich stávajících rekonstrukcí nebo jejich převedení díky dotykové obrazovce do interaktivních programů. Zajistíme jakýkoli i velkoplošný barevný tisk obrazů na plotery pro malé i větší, trvalé i dočasné expozice nebo z nich vytvoříme plošková dioramata.

 

The lord of the world (the first pictorial reconstructional project of Antropark, 1998)

Zpět na domovskou stránku Antroparku

Zpět na výběr zpráv

 

 

Kontakt - Libor Balák:  antropark@seznam.cz

© Aktualizace Antropark 2013, Autor a ilustrace © Libor Balák