Antropark vznikl jako součást webových stránek Akademie věd ČR v Brně v roce 2005.

© Aktualizace Antropark 2013, Autor a ilustrace © Libor Balák

Kontakt - Libor Balák:    antropark@seznam.cz

 

The lord of the world (the first pictorial reconstructional project of Antropark, 1998)

Zpět na domovskou stránku Antroparku

Zpět na výběr zpráv

 

 

 

Zpráva za duben 2012

Ve zkratce

Na textech Antroparku se tento měsíc odvedl velký kus práce, ať již v překladech nebo v textech, které návštěvníkovi umožní lépe se seznámit s významem těchto výjimečných a světově unikátních stránek.

Pro tyto nové texty samozřejmě vznikají i nové stránky a to jak na české, tak na cizojazyčných verzích Antroparku. Níže najdete rozepsané i s odkazy na každou jednotlivou stránku.

S potěšením zjišťujeme, že oba cykly povídek na pokračování našly své pravidelné čtenáře a již jsou tu první kladné ohlasy a přání dalších příběhů.

Se zakázkami se to má jako s mincemi. Vždy mají dvě strany. Na straně jedné velký zájem a nadšení pro budoucí spolupráci, na straně druhé úřední šiml chrastící razítky, formuláři a ohánějící se novými nařízeními, aby veškeré snahy obou stran co nejvíce pozdržel, znechutil, připravil je o co možná nejvíce energie a času a vůbec jim všelijak znepříjemnil život. Takže je třeba celých mužů a žen, aby se dostavil alespoň poloviční úspěch.

Co se projektů týče, jednáme nyní se dvěma muzei o zapůjčení mých obrazů pro jejich expozice a v podstatě platí totéž, co pro zakázky. Úředničina, úředničina a ještě jednou úředničina. Někdy si říkám, že bych měl malování pověsit na hřebíček, chopit se formuláře a razítka a žít spokojený život přesně vymezený formátem A4.

 

Novinky v Antroparku

Obrazy

 

Texty

 

Četba na pokračování

 

Nové stránky

 

ZAKÁZKY

Docela zábavné, když z Moravského Krumlova odkráčela Slovanská epopej, jistě by šla nahradit něčím dalším. Jen mě napadá, že Moravské zemské muzeum má plný sklad Burianových obrazů a nemá je kde vystavit.

No a ejhle další epopej. Ale pěkný rozdíl. U té hradecké jde hodně o věcnou správnost a velkolepé vymýšlení v romantickém duchu. Doby, kdy Alfonz Mucha držel obří štětce, mu může současný autor epopeje jen závidět. Mistr Mucha se mohl soustředit především na uměleckého ducha a řádit s kompozicí dle vlastního romanticko-klasicistního vkusu v plné kolosálnosti.

Množství postaviček u většiny obrazů Hradecké epopeje spíše připomíná Brechlovy obrazy.

Jsem moc rád, že jsem tuto zakázku vzal, protože mnohé materiály, ke kterým jsem se dostal během práce, zase podstatně změnily pohled na střední a starý paleolit. A jistě nejen na tyto epochy.

 

PROJEKTY

 

The lord of the world (the first pictorial reconstructional project of Antropark, 1998)

Zpět na domovskou stránku Antroparku

Zpět na výběr zpráv

 

 

Kontakt - Libor Balák:  antropark@seznam.cz

© Aktualizace Antropark 2013, Autor a ilustrace © Libor Balák